26November
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

एनआरएनए सँगको समन्वयमा डडेल्धुराको श्री बहादुर खडक स्मारको नाममा ई-पुस्तकालय

यही कार्तिक महिना १४ गते, हेल्प नेपाल नेटवर्कले एनआरएनए सँगको समन्वयमा डडेल्धुराको श्री बहादुर खडक स्मारको नाममा ई-पुस्तकालय राखिएको छ। ई-पुस्तकालय हाल अजयमारु गाउँपालिका वडा नं.०१, डडेल्धुराले उपलब्ध गराएको कोठामा...

Read more...
26November
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

Awareness programs in Shree Bhagwati Basic School, Mugu

26November
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

Support to Shree Siddheshwori Secondary School, Tanahun

26November
01June
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

Rajkuleswor Basic School Inauguration Program

10April
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

Help Nepal Network Children’s Home, Dhulikhel

05April
By HELP NEPAL Network
0 Comment(s)

Help Nepal Health Post, Mugu Updates

1 2 3 4 5 23