Category: Disaster Relief, News
Comment(s): 0

बझाङ भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केही स्थानमा औषधि,पाल लगायतका राहत सामाग्री सम्राट नन्द कृष्ण जोशिद्वारा वितरण